แจ้งการชำระเงิน
**เมื่อชำระเงินแล้วรบกวนส่งสลิปทางแชท**
#กำจัดสนิม #หยุดสนิม #ป้องกันสนิม