RUST BLOCK

น้ำยาป้องกันสนิม

RB 800cc no bg.png

ใช้ได้หลากหลายวิธี

จะจุ่มจะพ่นหรือจะทาก็ได้

ใช้ได้กับโลหะทุกชนิด

ป้องกันยาวนานมากกว่า 3 ปี

คุณภาพเกินราคา

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ใช้งานได้ง่าย ๆ

แห้งไวภายใน 5 นาที

คอยป้องกันความชื้น

ไม่ทำให้พื้นผิวโลหะเสียหาย

              น้ำยาป้องกันสนิมสูตรแห้งเร็ว ตัวน้ำยาจะเข้าไปเคลือบที่ผิวโลหะ เพื่อเข้าไปป้องกันอากาศ น้ำ และความชื้นที่จะเข้ามาสัมผัสถูกโลหะและก่อให้เกิด "สนิม" ผลิตภัณฑ์ RUST BLOCK ของเราสามารถใช้งานได้ง่าย ๆ สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องนำไปผสมน้ำหรือต้องนำไปผสมสารเคมีอื่น ๆ ใช้งานได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะจุ่ม จะพ่น หรือจะทา สามารถเลือกได้ตามใจหรือขนาดของโลหะที่จะเคลือบ และมีคุณสมบัติแห้งไวภาย ใน 5 นาที ไม่ทำให้พื้นผิวโลหะเสียหายอีกด้วย สามารถใช้ได้กับโลหะทุกชนิดที่ไม่ต้องการให้มีสนิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกุญแจ กรรไกร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นโลหะ เหรียญ รั้วเหล็ก ราวเหล็ก ลูกบิดประตู และโลหะหรือเหล็กที่ไม่ได้ทาสี

RUST BLOCK

วิธีใช้

1. ทำความสะอาดพื้นผิว
        นำผ้าชุบน้ำสะอาดมาเช็ดเพื่อกำจัดคราบสกปรกบนพื้นผิวโลหะ หรือถ้าโลหะเป็นสนิมก็สามารถใช้น้ำยา RUST ELIMINATOR เพื่อกำจัดคราบสนิมออกให้หมดไปเสียก่อน
2. เช้ดพื้นผิวโลหะให้แห้ง
        ควรเช็ดพื้นผิวโลหะให้แห้งสนิทก่อนที่จะนำมาใช้กับน้ำยา RUST BLOCK เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
3. จะจุ่ม จะพ่น หรือทา
        นำโลหะที่ต้องการจะเคลือบเพื่อป้องกันสนิม มาใช้กับน้ำยา RUST BLOCK โดยสามารถใช้ได้หลากหลายวิธีที่เหมาะสมกับชิ้นงานนั้น ๆ 
4. ปล่อยให้แห้ง
        เมื่อเคลือบน้ำยากับชิ้นงานเสร็จแล้ว ก็เพียงปล่อยไว้ตามอุณหภูมิปกติ โดยน้ำยามีสรรพคุณสามารถแห้งได้อย่างรวดเร็วภายใน 5 นาที

RUST BLOCK

ผลลัพธ์เมื่อใช้

รีวิว RB VER.1.jpg