top of page
Untitled-4.jpg

RUST ELIMINATOR PLUS

RUST ELIMINATOR PLUS หรือ RE+ เป็นน้ำยากำจัดสนิม สามารถกำจัดสนิมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงสามารถหยุดยั้งการเกิดสนิมหลังจากกำจัดสนิมเสร็จได้อีกประมาณ "7-10 วัน" ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารอันตราย ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นกรดที่จะเข้าไปทำลายเนื้อชิ้นงานหรือวัสดุที่นำไปแช่นน้ำยา RE ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย

Plants

RUST ELIMINATOR PLUS

bottom of page