RUST CONVERTER

RUST CONVERTER หรือ RC สามารถนำไปใช้กับวัสดุที่เป็นสนิม โดยตัวน้ำยาจะเข้าไปหยุดสนิมให้สนิมหยุดการแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่น ๆ โดยการทาเพียงครั้งเดียวก็สามารถที่จะปกป้องไม่ให้เกิดสนิมยาวนาน3 - 5 ปี รวมถึงยังทำหน้าที่เป็นสีรองพื้น สามารถทาสีทับลงไปได้ทันทีหลังจากแห้ง

 

RUST CONVERTER