RUST ELIMINATOR

RUST ELIMINATOR หรือ RE เป็นน้ำยากำจัดสนิม สามารถกำจัดสนิมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารอันตราย ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นกรดที่จะเข้าไปทำลายเนื้อชิ้นงานหรือวัสดุที่นำไปแช่นน้ำยา RE ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย

 

RUST ELIMINATOR