RUST BLOCK

RUST BLOCK หรือ RB เป็นน้ำยาป้องกันสนิมที่จะช่วยปกป้อง ป้องกันสิ่งของที่คุณรักไม่ให้เกิด "สนิม" น้ำยา RB สามารถใช้ได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะจุ่ม จะพ่น หรือจะทา ตามความสะดวกของแต่ละคนหรือตามขนาดชิ้นงาน โดยการใช้เพียงครั้งเดียวสามารถปกป้องกับการเกิดสนิมได้อย่างน้อย 3 ปี

 

RUST BLOCK