top of page

น้ำยา Rust Converter เมื่อทาลงไปบนโลหะที่เป็น "สนิม" จะเข้าไปช่วยหยุดยั้งการแพร่กระจายของสนิม และทำให้สนิมใหม่ไม่เกิดบนโลหะที่ได้ทาน้ำยา RC 

เพียงแค่ทาครั้งเดียวก็สามารถที่จะหยุดสนิมได้ยาวนาน 3-5 ปีเป็นอย่างต่ำ

 

วิธีใช้

1. ใช้แปรงปัดเศษฝุ่นหรือคราบต่าง ๆ ที่อยู่ออกก่อน เพื่อให้น้ำยาสามารถไปถึงเนื้อสนิม        โดยตรง

2. เทน้ำยา Rust Converter ในภาชนะที่เตรียมไว้เช่น แก้ว, ขวด เป็นต้น

3. ใช้แปรงทาสีหรือพู่กันทาน้ำยา Rust Converter ในจุดที่ต้องการ

4. ปล่อยให้น้ำยาแห้ง โดยน้ำยาจะแห้งภายใน 15 นาที

5. เมื่อน้ำยาแห้ง สามารถทาสีทับลงไปได้ เพราะน้ำยา RC ยังทำหน้าที่เป็นสีรอง

    พื้นอีกด้วย

6. ห้ามเทน้ำยาที่ใช้แล้ว เทลงกลับเข้าไปในขวด

 

ข้อควรระวัง

1. ใช้ได้กับโลหะทุกชนิดเท่านั้น

2. เมื่อทาเสร็จแล้ว ควรนำแปรงไปล้างน้ำสะอาดทันที เพื่อป้องกันการแข็งตัว

RUST CONVERTER น้ำยาหยุดสนิม

฿2,300.00ราคา

    RELATED PRODUCT

    bottom of page