top of page

น้ำยา Rust Eliminator Plus เป็นน้ำยากำจัดสนิมสูตรพิเศษ ที่สามารถกำจัดสนิมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และสามารถหยุดยั้งการเกิดสนิมได้อีกประมาณ "7-10" วันหลังจากกำจัดสนิมเสร็จ รวมถึงไม่เป็นกรดที่จะเข้าไปทำลายเนื้อชิ้นงานที่แช่ 

ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดแรง ประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไป

 

วิธีใช้

1. ล้างหรือทำความสะอาด คราบสกปรกต่าง ๆ บนชิ้นงาน

2. เทน้ำยา Rust Eliminator ลงไปในภาชณะ กะขนาดให้ท่วมตัวชิ้นงานที่จะแช่

3. แช่ชิ้นงานลงไปในน้ำยา โดยจะใช้เวลาประมาณ

    15 - 30 นาที สำหรับสนิมบาง

    1 - 24 ชั่วโมง สำหรับสนิมหนา

4. เมื่อสนิมหลุดออกหมดแล้ว น้ำชิ้นงานขึ้นมาเช็ดให้แห้ง เพื่อป้องกันการเกิดสนิมอีกครั้ง

5. ปกป้องชิ้นงานขึ้นสนิม "7-10 วัน"

 

*น้ำยาสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งจนกว่าตัวน้ำยาจะกลายเป็นสีดำ

** ผลิตภัณฑ์เป็น Green Product ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นกรด ไม่ติดไฟ

RUST ELIMINATOR PLUS น้ำยากำจัดสนิมสูตรพิเศษ

฿300.00ราคา

    RELATED PRODUCT