ค้นหา
  • Marketing Tiptopadvance

ภัยอันตรายที่แอบซ่อนอยู่ในรอยแตกร้าวของคอนกรีต

อัพเดตเมื่อ: มี.ค. 31

#สนิม #ปูนแตก #คอนกรีต #หยุดสนิม #กำจัดสนิม #RUSTAWAY


ปัญหาการเกิดสนิมในเหล็กเสริมคอนกรีตนั้นเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากเมื่อเป็นแล้วจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของอาคาร ตึก หรือบ้านอย่างมาก โดยเฉพาะพวกอาคารที่ได้ถูกสร้างมานานหลายปี ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือทำให้พื้นที่หน้าตัดของเหล็กลดลง และคอนกรีตที่หุ้มเหล็กอยู่จะเกิดรอยร้าวและค่อย ๆ หลุดร่อนออกไป ทำให้สูญเสียความสามารถในการรับแรงกด และเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นอาจจะทำให้อาคารเกิดความไม่มั่นคง และอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร


การเกิดสนิมในเหล็กเสริมคอนกรีต

ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป การเกิดสนิมจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ

1. ถ้าเกิดขึ้นบนผิวเหล็กในบริเวณเดียวกันแบบสม่ำเสมอ จะเรียกว่า "Microcell"

2. ถ้าเกิดคนละจุดแยกกัน จะเรียกว่า "Macrocell"

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสนิมก็คือ "ความชื้นและออกซิเจน" ซึ่งต้องซึมผ่านคอนกรีตเข้าไปถึงพื้นผิวเหล็กจนทำให้เกิดสนิมขึ้นมา ดังนั้นคอนกรีตแต่ละประเภทนั้นมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันไป มีรูพรุนของคอนกรีตแตกต่างกันอีกด้วย เพราะฉะนั้นคอนกรีตที่มีรูพรุนของเนื้อน้อย ก็จะทำให้อัตราการเกิดสนิมของเหล็กข้างในน้อยตามไปด้วย

และเมื่อเหล็กเสริมคอนกรีตได้เริ่มมีสนิมขึ้นแล้ว ก็จะมีการลุกลามและแพร่กระจายมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้โครงสร้างของอาคารถูกทำลาย สูญเสียแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเสริมกับคอนกรีต และเกิดรอยแตกร้าวจนหลุดร่อนออกของคอนกรีต จึงทำให้โครงสร้างนั้นขาดความมั่นคงแข็งแรงและมีความสามารถในการรับน้ำหนักลดลง


ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดสนิมบนเหล็กเสริมคอนกรีต

1. จำนวนและปริมาณสารเคมีที่ปนเปื้อนบริเวณรอบอาคาร เช่น อาคารบริเวณชายทะเล ที่จะโดนไอเกลือทะเลเข้มข้น หรืออาคารในเขตอุตสาหกรรม เป็นต้น

2. คุณสมบัติของคอนกรีต เช่น อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ ความหนาของคอนกรีต เป็นต้น

3. การเกิดรอยร้าว หรือรอยแยกของคอนกรีต

4. ความหนาแน่น และรูพรุนของคอนกรีต


คุณสมบัติของคอนกรีตที่จะช่วยลดอัตราการเกิดสนิม

1. คอนกรีตกำลังสูงและคอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่ำ จะช่วยลดรูพรุนของคอนกรีต

2. คอนกรีตยุบตัวต่ำ (Low Slump)

3. คอนกรีตที่มีความหนาแน่นสูง

4. ความทึบน้ำของคอนกรีต

5. การเพิ่มความหนาของคอนกรีต

ดู 66 ครั้ง

OUR STORE

50 946 ซอย ลาซาล 34 แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

OPENING HOURS

HELP

OFFICE : 02-399-2323

PHONE : 063-595-5190

SUBSCRIBE

  • line-icon (1)

© 2023 by Prickles & Co. Proudly created with Wix.com

0

ติดต่อเรา: 02-399-2323