ค้นหา
  • MR.CAT

3 อย่างที่เกี่ยวกับ "สนิม"

สนิม (RUST) เป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบนชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กหรือโลหะ ซึ่งเกิดมาจากปฏิกิริยาที่เหล็ก น้ำ และความชื้น ทำให้เหล็กแปรสภาพเป็นออกไซด์ และปรากฏร่องรอยของไฮเดรดเฟอริกออกไซด์ หรือ "สนิม" ที่จะค่อย ๆ ทำให้เหล็กผุกร่อน เป็นคราบแดง ๆ ที่อาจจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่งก่อนแล้วค่อยลุกลามไปทั่วชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว

สนิมนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกสภาพแวดล้อม แต่สภาวะที่จะทำให้เหล็กเกิดสนิมเร็วขึ้นนั้นมักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มี ความเป็นกรดสูง โดยเฉพาะแถบพื้นที่บริเวณทะเลที่มีความเข้มข้นของไอเกลือสูง ซึ่งเราจึงมักจะได้เห็นสะพานหรือเรือที่ถูกสนิมค่อย ๆ กัดกร่อน


สนิมเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

1.สิ่งแวดล้อม

เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นต้นเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดสนิม โดยเฉพาะหากเหล็กถูกเก็บรักษาในบริเวณที่มีความชื้นสูง หรืออยู่บริเวณที่มีไอเกลือเข้มข้นอย่างในทะเลหรือตามชายฝั่ง สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นตัวกระตุ้นให้เหล็กเกิดสนิมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันไม่ให้เหล็กเกิดสนิมคือ "เก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่แห้ง ปิดมิดชิด ไม่ให้ความชื้นผ่านเข้าไปได้" เราจึงจะสามารถที่จะรักษาสภาพของเหล็กไว้ได้นานมากขึ้น

2.กระบวนการผลิต

นอกจากสภาพแวดล้อมแล้ว กระบวนการผลิตเหล็กก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เหล็กเกิดสนิมได้เช็นกัน โดยเฉพาะกระบวนการผลิตเหล็กที่ต้องผ่านอุณหภูมิที่แตกต่างกัน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัด หรือกระบวนการเก็บรักษาเพื่อส่งเหล็กไปยังในที่ต่าง ๆ กระบวนการทั้งหมดอาจจะทำให้เหล็กได้รับความชื้นจนนำไปสู่การเกิดสนิมได้ ดังนั้นโรงงานผลิตเหล็กจึงต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับวิธีการเก็บรักษาคุณเหล็กให้ดี

3. บรรจุภัณฑ์

วิธีการจัดเก็บนั้นก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเกิดสนิมเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะหากบรรจุภัณฑ์ไม่มีมาตราฐานหรือชำรุด ก็อาจจะทำให้ความชื้นนั้นสามารถเข้าไปถึงเหล็กหรือโลหะ และทำให้เกิดสนิมขึ้นมา ดังนั้นเราจึงควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการเก็บรักษาเหล็ก ไม่ใช่กล่องลูกฟูกที่เพื่อแต่ต้องการลดต้นทุน แม้ในปัจจุบันจะมีหลายกหลายวิธีในการผลิตเหล็กที่สามารถป้องกันการเกิดสนิมได้ก็ตาม แต่การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ย่อมลดความเสี่ยงและแสดงออกถึงมาตราฐานของบริษัทเช่นเดียวกัน


ชนิดของสนิมเหล็ก

สนิมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างเหล็ก อากาศและความชื้นในอากาศนั้นมีอยู่ 4 ประเภทคือ

1. สนิมสีเหลือง สนิมชนิดนี้เกิดจากการที่เหล็กได้รับความชื้นสูงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ออกไซด์ที่เกิดขึ้นบนเหล็กจะมีสีเหลือง สนิมชนิดนี้ส่วนใหญ่จะพบในโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือเหล็กที่ต้องเผชิญกับความร้อนจากน้ำเดือดเป็นระยะเวลานาน

2. สนิมสีแดง เกิดขึ้นมาจากการที่เหล็กได้สูญเสียอิเล็กตรอนเมื่อทำปฏิกิริยาทางเคมีกับน้